Industrijsko oblikovanje kot integriran proces za inovativno vizijo podjetja

Podjetje Modularis teh d.o.o. je bilo s projektom Industrijsko oblikovanje kot integriran proces za inovativno vizijo podjetja na javnem razpisu za izbor operacij “Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021”. Namenov projekta je več: v svoje poslovno procese bomo na ravni strateškega managementa in procesov vključili področje KKS industrijsko oblikovanje z namenom prenoviti poslovne procese, razviti novo platformo kot osnovo za gradnjo multifunkcijskih naprav (roka za delovne stroje) in nov inovativen proizvod pogon prijemala ter okrepiti konkurenčne sposobnosti podjetja Modularis teh d.o.o. V ospredju operacije so trije cilji: (a) vključevanje industrijskega dizajna v strategije podjetja, (b) trajno vključevanje industrijskega dizajna v poslovne procese in nove proizvode s pomočjo design managementa in (c) razvoj novih inovativnih proizvodov (platforma za multifunkcijske naprave in pogon za prijemalo). Zaposlene bomo preko mentorstva in svetovanja usposobili za uporabo industrijskega oblikovanja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.